องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]117
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 ม.ค. 2565 ]120
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]121
4 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2564 ]136
5 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ต.ค. 2563 ]130
6 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 9 ต.ค. 2562 ]124