องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.2565


 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ