องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมและนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]1
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 15 ก.ย. 2566 ]20
3 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]23
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.ย. 2566 ]23
5 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]15
6 นัดประชุมสภาวมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]18
7 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]21
8 นัดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2566 ]19
9 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2566 ]19
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]19
11 ระเบียบวารการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ก.ค. 2566 ]18
12 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 27 ก.ค. 2566 ]13
13 ขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 18 ก.ค. 2566 ]21
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]20
15 นัดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]21
16 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]18
17 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]23
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]21
19 นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]22
20 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]24
 
หน้า 1|2|3