องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ข้อ 11.บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อ 11.บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ