องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


แผนการประเมินควาเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการประเมินควาเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ