องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน


มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ