องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่นร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่นร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ