องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ