องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ