องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน


ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ