องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


ประกาศมาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ