องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตราการดผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตราการดผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ