องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


รายงานการประชุมประจำเดือน เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัล ทุกช่ววงเทสกาลสำคัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานการประชุมประจำเดือน เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัล ทุกช่ววงเทสกาลสำคัย


 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ