องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ


ประกาศ เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิต และอำนานกจหน้าที่ให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิต และอำนานกจหน้าที่ให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ