องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]72
2 ประกาศ เรื่องนโยบานและความโปร่งใส ประจปำปรงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]75
3 ประกาศ เรื่อง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]85
4 ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]50
5 ประกาศ ดรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]52
6 ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องต.สระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]49
7 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]147
8 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.สระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]144
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณ๊ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ปีงบประมาณพ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2562 ]151
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณ๊ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]149
11 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 28 ธ.ค. 2561 ]142
12 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.สระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]147
13 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณ๊ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]146
14 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 25 ธ.ค. 2560 ]150
15 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.สระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]147
16 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณ๊ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]149
17 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [ 5 ม.ค. 2560 ]141
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณ๊ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ปีงบประมาณพ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]155
19 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.สระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 [ 1 ก.พ. 2559 ]139