องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองครั้งแรก


วันที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 13.00  น.นายสนอง  มะลัยขวัญ  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เป้นประชุมเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองครั้งแรก  โดยมีมติประชุมแต่งตั้งนายมนูญ  จันทราษี  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง และนายสมศักดิ์  ภิญโญยาง  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง 

2022-01-10
2022-01-04
2021-11-01
2021-11-01
2021-11-01
2021-06-30
2021-05-14
2020-09-05
2019-11-27
2019-06-03