องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


กองสวัสดิการสังคม อบต.สระโพนทอง ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 

2022-01-10
2022-01-04
2021-11-01
2021-11-01
2021-11-01
2021-06-30
2021-05-14
2020-09-05
2019-11-27
2019-06-03