องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


รับชำระภาษีท้องถิ่นโดยออกใบเสร็จผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)เป็นปีงบประมาณแรก


เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยออกใบเสร็จผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) เป็นปีงบประมาณแรก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองจึงจัดสถานที่ให้บริการประชาชนผู้มาชำระภาษี และในปีนี้ท่านนายกบุญน้อม ลิ้มกุล ได้มีโอกาสพบปะสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มาเสียภาษีท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน และในโอกาศนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาชำระภาษีท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง และหากท่านใดที่ยังมิได้มาชำระภาษีท้องถิ่น ขอเชิญมาชำระได้ที่กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลยินดีให้บริการค่ะheart "ท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง"heart

2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26
2018-06-08
2018-04-03
2018-03-22
2018-03-18