องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


ด้วยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กำหนดจัดพิธีฯ ดังนี้ ๑ช่วงเช้าประกอบด้วย(๑)กิจกรรมทำบุญตักบาตร( ๒) กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ๒.ช่วงเย็น ประกอบด้วย กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ