องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ เป็นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของ


เพื่อเป็นการฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ เป็นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของสาวบ้านแต้