องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ เป็นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของ


เพื่อเป็นการฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ เป็นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของสาวบ้านแต้ 
2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26
2018-06-08
2018-04-03
2018-03-22
2018-03-18