องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 32 สระโพนทองเกมส์


เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขต ตำบลสระโพนทองได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นให้ รู้แพ้ รู้ ชนะ รู้อภัย 
2019-06-03
2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26
2018-06-08
2018-04-03
2018-03-22