องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ขอเชิญเที่ยงงานสักการะพระไกรสิงหนาท ประจำปี 61


-พิธีสักการะดวงวิญญาณพระไกรสิงหนาท
-นิทรรศการจากส่วนราชการ
-การประกวดร้องเพลง
-ร้านค้าตลาดประชารัฐ
-สินค้า otop
-การแข่งขันฟุตซอล
-กิจกรรมหรรษาพาสนุกการกุศล จกไห