องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


ขอเชิญเที่ยงงานสักการะพระไกรสิงหนาท ประจำปี 61


-พิธีสักการะดวงวิญญาณพระไกรสิงหนาท
-นิทรรศการจากส่วนราชการ
-การประกวดร้องเพลง
-ร้านค้าตลาดประชารัฐ
-สินค้า otop
-การแข่งขันฟุตซอล
-กิจกรรมหรรษาพาสนุกการกุศล จกไห

2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26
2018-06-08
2018-04-03
2018-03-22
2018-03-18