องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


อบต.สระโพนทอง. ช่วยกันเพาะปลูกต้นหางนกยูง


นำโดยท่านนายก อบต.สระโพนทอง. นางบุญน้อม. ลิ้มกุล. คณะผู้บริหาร. พนักงาน. พนักงานจ้างและสมาชิก อบต.สระโพนทอง. ช่วยกันเพาะเมล็ดพันธ์ุหางนกยูง. ดพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อำเภอเกษตรสมบูรณ์. และพื้นที่ตำบลสระโพนทอง