องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ บ้านสวย เมืองสุข (Big Cleaning day) และโครงการChang for good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า รวมพลังเปลี่ยนโลกสวย ด้วยสองมือ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)


อบต.สระโพนทอง นำโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  นางบุญน้อม  ลิ้มกุล  ได้พาพนักงานเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ บ้านสวย  เมืองสุข  (Big Cleaning day)  และโครงการ Chang for good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า  รวมพลังเปลี่ยนโลกสวย ด้วยสองมือ อาสาสมัครท้องถิ่น  รักษ์โลก (อถล.)   วัตถุประสงค์  เพื่อรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ตำบลสระโพนทอง  ตามถนนและที่สวนสาธารณะ ตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย  น่าดู  ในวันที่  10  มกราคม  2561