องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)


     องค์การบริหารสระโพนทอง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจมีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป