องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกร่วมกับชาวตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอำเภอเกษตสมบูรณ์ เป็นประธาน จัดสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในพระบรมโกศ เวลา ๑๗.๓๐ น ณ วัดขามเทศ บ้านส้มกบ