องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้


เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของหนุ่มสาวบ้านแต้ รำลึกถึงสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เมืองป่าสอนลอน เดือนกันยายน พ.ศ.2499