องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2566 ตามคอนเซ็ปชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-04
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-21