องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน ในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน ในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

โดยมีนางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-04
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-21