องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำกิจกรรม "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

นางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ บ้านโพธฺ์ หมู่ 1 และ บ้านโนนฆ้อง หมู่ 2 เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและการจัดทำ "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรอติดตามผลการดำเนินการต่อไป

2022-11-21
2022-11-20
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-16
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-25