องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ 3 และ 4 (กลุ่มติดเตียง)


ตั้งแต่วันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2565

นางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้มอบหมายให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ 3 และ 4 (กลุ่มติดเตียง) ภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่และกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตามแผนการดูแลรายบุคคล (CARE PLAN) ในพื้นที่ตำบลสระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

2022-11-21
2022-11-20
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-16
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-25