องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำกิจกรรม


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

นางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสงวนศรี หิรัญคำ รองนายกฯ พร้อมด้วยนางขวัญนภา ทองกระจ่าง หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตามกิจกรรม "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการคัดแยกขยะและขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน ให้ได้ตามเป้าหมาย 100% กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบแล้วและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

2022-11-21
2022-11-20
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-16
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-25