องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)


 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ