องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563


 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ