องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ