องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง    เอกสารประกอบ
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง


 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ