องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ