องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการแก่บุคลากรใน อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการแก่บุคลากรใน อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ