องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง มาตรการแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรีรยนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรีรยนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ