องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]30
2 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]24
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]114
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]112