องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]39
2 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
3 3.การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
4 4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
5 5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 4 เม.ย. 2565 ]61
7 1.การสรรหาและการคัดเลือก [ 5 ม.ค. 2565 ]105
8 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 5 ม.ค. 2565 ]174
9 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 5 ม.ค. 2565 ]153
10 5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2564 ]149
11 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 28 ก.ย. 2564 ]156