องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่1 (รอบตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]34
2 ประชาสัมพันธ์Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]32
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 ก.ค. 2565 ]80
4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]129
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่1 [ 7 ก.ค. 2564 ]174
6 การสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2564 ]189
7 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]169
8 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]184