องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2565 - 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]31
2 รายงานเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6เดือนหลังปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]25
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชนรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]23
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]108
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]110
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]113
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]114
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]110
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]108
10 รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 28 ก.ย. 2564 ]96
11 รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]184