องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]22
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไฟล์ word [ 14 ก.ย. 2566 ]19
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไฟล์ excel [ 14 ก.ย. 2566 ]19
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]69
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]128
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]202
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]214
8 ประกาศใช้ข้บัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]208
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 8 ก.ย. 2560 ]257
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 ก.ย. 2559 ]211