องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]208
2 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]255
3 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนา [ 14 มิ.ย. 2562 ]195
4 คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 21 พ.ย. 2561 ]211
5 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 9 พ.ย. 2561 ]211
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 9 ต.ค. 2561 ]198
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 4 ต.ค. 2561 ]191
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 28 พ.ย. 2554 ]257