องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]0
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]30
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 11 พ.ย. 2565 ]4
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 21 เม.ย. 2564 ]57
6 แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 18 มิ.ย. 2562 ]219
7 แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2562 ]213
8 แผนยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ [ 18 มิ.ย. 2562 ]212
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]143