องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 20 มี.ค. 2566 ]50
2 รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๕ ฯ [ 30 มิ.ย. 2565 ]39
3 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 7 มี.ค. 2565 ]45
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]98
5 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2564 ]196
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]200
7 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ต.ค. 2563 ]200
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]200
9 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 9 ต.ค. 2562 ]206
10 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 9 ต.ค. 2562 ]188
11 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]199
12 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2561 ]207
13 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2561 ]197
14 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยยวกับการ้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2560 ]215
15 หนังสือประชาสัมพันธ์ [ 10 ม.ค. 2560 ]203
16 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2560 ]210