องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 15 ก.พ. 2566 ]28
2 คู่มือสำหรับประชาชน [ 5 เม.ย. 2564 ]118
3 กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]239
4 กระบวนงานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอสด์ [ 21 ก.ค. 2558 ]232
5 กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]292
6 กระบวนงานการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]232
7 กระบวนงานการแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]246
8 กระบวนงานการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]229
9 กระบวนงานการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]237
10 กระบวนงานการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]221
11 กระบวนงานการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]228
12 กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]238
13 กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]252
14 กระบวนงานขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ยอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]230