องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]0
2 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]0
3 รายงานเงินสะสมและะเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]10
4 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ปี 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]16
5 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]15
6 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]26
7 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม [ 12 เม.ย. 2566 ]26
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]23
9 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 14 ก.พ. 2566 ]42
10 รายงานเสนอผู้บริหารผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]33
11 รายงานรับจริงจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]24
12 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]45
13 รายงานรับจริงจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]22
14 รายงานรับจริงจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]21
15 รายงานรับจริงจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]22
16 รายงานรับจริงจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]26
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]32
18 ประกาศรายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]61
19 รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]59
20 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]97
 
หน้า 1|2|3|4|5