องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 

นางบุญน้อม  ฦาชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
โทร 091-8601275


นายพิทักพงษ์   ผัดวิเศษ
นางสงวนศรี  หิรัญคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
โทร  081-1977177 
โทร 080-3605859

นางสาวฉัตรธนิตา  ฦาชา
เลขานุการนายก อบต.สระโพนทอง
 โทร.090-9580451